O nas

Jesteśmy BITECH.
Działamy jako think tank,
który tworzą badacze, humaniści
oraz młodzi pracownicy naukowi.

Na co dzień staramy się łączyć: ludzi, środowiska i dyscypliny. 
Zależy nam na transferze wiedzy i kompetencji pomiędzy różnymi obszarami, czyli pomiędzy uniwersytetem, instytucjami publicznymi a sektorem pozarządowym i prywatnym. 
Jesteśmy na przecięciu.

Nauki i technologii, uniwersytetu i rynku, wiedzy i społeczeństwa. Interesuje nas połączenie potencjałów i repertuarów, które pochodzą z różnych zakątków nauk humanistycznych.

 

>>>

 

Wierzymy, że bycie humanistą nie oznacza braku zrozumienia technologii.

Wręcz przeciwnie!

 

Humanistyczna wrażliwość jest niezbędna w tech-naukowym świecie.

W związku z tym pragniemy uwrażliwiać i tworzyć mosty porozumienia między ekspertami z obszarów humanistycznych i technologicznych, aby obydwie dziedziny mogły wzajemnie korzystać z bogactwa swoich osiągnięć i poszerzać horyzonty.


Nie chcemy narzekać na obecną sytuację z założonymi rękami
– pora działać!

 
BITECH to think tank, czyli organizacja ludzi i dla ludzi, którym nieobce jest poszukiwanie faktów w niewygodnych obszarach, jak również rozwiązań społecznej użyteczności. 
Stawiamy na badania i dyskusje, współpracę i kompetencje, uważność i otwartość. 

Proponujemy wspólną debatę wokół wartości współczesnej humanistyki, która stoi przed wyzwaniem odnalezienia miejsca człowieka w coraz bardziej cyfrowym świecie.
Postaramy się mediować między rozmaitymi dziedzinami, które chociaż pozornie odległe, w rezultacie dotyczą nas wszystkich.   
 

Nasza misja

Naszym celem jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia humanistyki

i humanistów w sferze publicznej, czyli na uczelniach, rynku pracy i w oczach społeczeństwa.

W szczególności zajmują nas problemy młodych badaczy, początkujących pracowników naukowych, jak również wszystkich tych, którzy chcą wdrażać rozwiązania oparte na wiedzy w obszarze rynkowym i pozarządowym.

W swoich działaniach skupiamy się na ludziach, rozumiejąc ich potrzeby, trudności i ograniczenia.

Chcemy realizować  wspólne  cele i przezwyciężać ograniczenia razem z nimi!

Anna Kalinowska

Prezes Zarządu

PROJEKTÓW do ZREALIZOWANIA
0 +

Obszary ekspertyzy

1

Digital Humanites

Pomagamy rozumieć rzeczywistości i czas, w jakich wszyscy funkcjonujemy.

Łączymy wiedzę wyniesioną z klasycznych studiów humanistycznych i artystycznych z cyfrowymi możliwościami zastosowania jej w praktyce:

2

Projektowanie badań

Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach – zarówno w obszarach naukowych, jak i komercyjnych, czy też we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Wiemy, że tradycyjne podziały i metodologie to za mało, aby rozwijać kompetencje przyszłości.

Stawiamy na interdyscyplinarność.

 

Proponujemy 

narzędzia i cykle badawcze, które będą wspierać Was w zarządzaniu projektami oraz czerpać z kreatywnych praktyk międzysektorowych.

3

Dydaktyka w akcji

Każdy z nas – założycieli BITECH – posiada doświadczenie dydaktyczne. Wykładamy na uczelniach wyższych, prowadzimy mentoring, szkolenia

i warsztaty, offline i online.

 

Spotkania ze studentami, pracownikami i entuzjastami to dla nas wyzwanie, które mimo trudności daje ogromną wiarę w sens działań badawczych

i edukacyjnych.

 

Jesteśmy uważni względem naszych odbiorców i uczniów, a ich projekty będące pokłosiem naszych zajęć, to największa nagroda!

4

Creative skills

Jesteśmy tech-humanistami w teorii i praktyce.

Łączymy sztukę (nowych) mediów z badawczym zacięciem, podchodząc z troską 

do doświadczenia użytkownika czy odbiorcy. Technologia jest dla nas wspólnym polem działań dla nauki i sztuki, które dzieli rozszczepiony  język. 

To dla niego poszukujemy spójnego tłumaczenia

m.in.: w działaniach artystycznych. Nie da się zrozumieć sztuki i technologii bez odwołania do ich twórcy – człowieka.