Jak działamy?

Stawiamy na czyny
(a nie teoretyczne rozważania) oraz badania, które będą wgryzały się
w aktualne potrzeby i konteksty działania młodych pracowników wiedzy.

BITECH Think Tank łączy
interdyscyplinarne doświadczenia,
aby zaserwować nowoczesne rozwiązania
dla polskiej humanistyki.

W działaniach, jakie będziemy podejmować,

zależy nam na redefinicji wizerunku humanisty, badacza czy naukowca.

Już dawno wyszliśmy z bibliotek,

zarówno pod względem zainteresowań, jak i kompetencji.

 

Nasze współczesne „laboratoria” są wszędzie tam gdzie jest kultura

– od ulic po najdalsze zakątki Internetu.

W dobie wszechobecnej technologii, to właśnie  przestrzenie cyfrowe

stały się ośrodkami wymiany umiejętności miękkich, do których Was zapraszamy.

Obszary działania

BLOCKCHAIN

Networking Humanites

Networking stał się sloganem, tracącym znaczenie. 

My postaramy się odkrywać, 

co znaczy w praktyce.

 

Chcemy łączyć rozmaite środowiska:

i stwarzać dla nich możliwości 

do realizacji realnych projektów 

i przestrzeni wymiany doświadczeń.

SMART TV

Project Managment dla humanistów

Często największym ograniczeniem 

dla początkującego badacza-humanisty jest strach przed planowaniem procesu badawczego oraz trudności związane z adaptowaniem swoich pomysłów do metodologicznego rygoru. 

Podajemy Wam pomocną dłoń 

w uzupełnianiu tych niedostatków, ale proponujemy też nowe, innowacyjne rozwiązania, wprowadzające kreatywne metodologie zarządzania zadaniami i pracą zespołową.

DIGITAL WALLET

Interdyscyplinarny język technologii

Będziemy poszukiwać praktycznych tropów 

(np. hackathony, techlaby), 

które doprowadzą do uspójnienia języków technologii 

– tak aby teoretycy, programiści, analitycy, badacze, artyści 

czy profesjonaliści z zakresu user experience zaczęli rozumieć siebie nawzajem. 

 

Marzymy też o tym, aby wszystkie te technologiczne specjalizacje 

w kreowaniu pracy poprzez język zrozumiały, że łączy nas wspólna – człowiecza – sprawa.    

CLOUD

Sztuka spotyka się z techniką

Od zawsze chcieliśmy tworzyć. Część z nas posiada talent artystyczny lub umiejętności generowania sztuki technologicznej, reszta szczerze wspiera takie działania. 

Podążamy za humanistycznymi wartościami sztuki technologii/mediów, dlatego chcemy inicjować cykle artystyczne i kuratorskie, 

aby jednoczyć środowisko twórców technologicznych.

INNOVATION

Rozwój kapitału społecznego

Współczesna humanistyka posługuje się dziś zrozumiałym tylko dla siebie językiem.  Umacnia to granice dzielące humanistów od

reszty społeczeństwa.

Chcemy działać na rzecz otwartej komunikacji popularyzującej wyniki badań humanistycznych oraz wpływać na standardy  autopromocji naukowej wewnątrz środowiska akademickiego

oraz poza nim.